Ook wel AIM, Amsterdam Informatie Model genoemd, is een model dat verantwoordingen met betrekking tot de informatievoorziening weergeeft en de relaties binnen een organisatie.

Elke rij heeft 3 vlakken. Strategie, Structuur, uitvoering ook wel strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Elke kolom heeft 3 vlakken : Business, Informatie & communicatie, Technologie.

We zien in dit model dat er een aparte verantwoordelijkheid is met betrekking tot informatie & communicatie. Dit maakt het mogelijk dat de organisatie aparte verantwoordingen en functies zal moeten opstellen om de koppeling tussen de “business” en “ICT” mogelijk te maken.

Op strategisch niveau is de CIO verantwoordelijk voor het informatiebeleid. Ook voor het ICT beleid.
Op tactisch (inrichting) is de informatie manager verantwoordelijk voor de informatievoorziening
Op operationeel (uitvoerend) niveau is een functioneel beheerder verantwoordelijk voor het herkennen van de informatiebehoefte.

informatiemanagement model

Zoals we in bovenstaand figuur zien speelt informatiemanagement zich of in de centrale as van het 9-vlaks model. Vanuit het informatiebeleid zal er richting worden gegeven aan de informatievoorziening. De informatiemanager is de spil in de organisatie en zal gesprekspartner van de business en ICT zijn om processen die nodig zijn voor een goede informatievoorziening af te stemmen. Mede vanuit functioneel beheer zal de informatiebehoefte van de organisatie bekend worden.