Het ijsmodel geeft de verantwoording weer van de informatievoorziening binnen organisaties.

Het begint met het organisatie beleid : De richting die een organisatie op wil met de daarbij behorende strategische keuzes.
Vanuit het organisatie beleid zal men een informatie beleid moeten opstellen. Het informatie beleid zal zich moeten richten op de strategische keuzes met betrekking tot informatievraagstukken die belangrijk zijn om te voldoen aan de behoefte van de organisatie. Het informatiebeleid valt onder de verantwoording van een CIO.

In projectintensieve organisaties moet daarnaast een integratie komen van de informatievoorziening binnen deze projectteams.

De invulling van het informatiebeleid zal verder bestaan uit technologische oplossingen, oftewel de ICT afdeling. De organisatie bepaalt de vraag en ICT levert de oplossingen met betrekking tot de informatievoorziening.
Een fout die organisaties maken is om deze rol om te draaien. We vragen ICT welke oplossingen ze hebben om informatievraagstukken op te lossen. Dit is een verkeerde benadering die uiteindelijk zal resulteren in ontzettend veel (extra) kosten.

Als een organisatie het informatie beleid op orde heeft zal een afdeling (of verantwoordelijke) informatiemanagement verdere sturing geven aan de richting van het informatiebeleid. Ook zal informatiemanagement aanpassingen communiceren met betrekking tot het informatiebeleid aan hoger management.
Onder de hoed van informatie management vallen weer vakgebieden zoals : Document Control, Document/Records management en Functioneel beheer. Deze vakgebieden bevinden zich (hoofdzakelijk) op operationeel niveau.