Document control

De meest voorkomende taak van de document control is het controleren van alle uitgaande, en binnenkomende documenten. Het controleren gebeurd op basis van vooraf gestelde eisen en

richtlijnen. Document control kan een schakel zijn tussen engineering (ontwerp) en uitvoering (daadwerkelijk maken van het ontwerp), waarbij document control
het goedkeur proces tussen engineering, adviseur, opdrachtgever, architect zal stroomlijnen en aan de hand van vooraf gestelde eisen een tekening wel of niet
kan afkeuren.

Document control zorgt ervoor dat de informatie die de organisatie binnenkomt (of uitgaat) voldoet aan voorwaarden en eisen. 

Document control kan (zal) daarnaast een onderdeel zijn van de afdeling QA (Quality Assurance). Het is een
functie/vakgebied dat best breed is en in verschillende organisaties verschillende invulling heeft van taken en verantwoordelijkheden. Het is
daarom ook noodzakelijk om vooraf te inventariseren wat de behoefte en wensen zijn van uw organisatie.

Het “ijsmodel” geeft goed weer hoe de informatievoorziening in een organisatie eruit moet zien, met daarbij onze vakgebieden als bolletjes op het hoorntje.

Wat kunnen wij voor u betekenen ?

Wij kunnen de behoefte inventariseren en processen opstellen met betrekking tot document control zodat u grip krijgt op
uw documenten.
Document control is geen losstaand vakgebied en valt onder informatiemanagement. Daarnaast zal er met diverse afdelingen samen gewerkt
moeten worden om tot een goed resultaat te komen.

Wij komen graag met u in gesprek wat wij voor u kunnen betekenen. Wij doen niets standaard, maar creëren meerwaarde. Wij focussen op uw bedrijf, mensen en processen.

Ons motto is altijd meer-waarde creëren