Document Management

Document management is het vakgebied dat gaat over het efficiënt inrichten van de informatiebehoefte en de levenscyclus van documenten. Document management voorziet in samenwerking aan documenten en zorgt dat documenten beschikbaar en vindbaar zijn.

Document management is een onderdeel van het informatiebeleid dat voorziet in (oa.) de richting van hoe de organisatie omgaat met document management.

Het “ijsmodel” geeft goed weer hoe de informatievoorziening in een organisatie eruit moet zien, met daarbij onze vakgebieden als bolletjes op het hoorntje.

Records management

Records management wordt vaak in één adem genoemd met document management, echter de praktijk leert dat dit vaak geen correcte invulling krijgt binnen document management.
Records management zorgt ervoor dat informatie beschikbaar, integer, interpreteerbaar en volledig is. Om dit te bereiken moet er beleid opgesteld worden. Metadata is erg belangrijk als toevoeging binnen een document management systeem. Een document management systeem kan zonder records management niet voldoende haar diensten bewijzen.

Wat kunnen wij voor u betekenen ?

Wij kunnen u adviseren over document management (systemen) en eventueel met ICT in gesprek gaan om een document management systeem voor uw bedrijf op te zetten.
Het is belangrijk dat er vooraf een analyse van behoefte, wensen en eisen van uw bedrijf gemaakt wordt. Elke organisatie is anders, elke afdeling is anders. Wij hebben geen standaarden maar gaan in gesprek met u wat uw organisatie wil bereiken.

Wanneer uw bedrijf een informatiebeleid heeft zal hier eerst naar gekeken moeten worden en indien noodzakelijk er in gesprek gegaan zal worden om het informatiebeleid verder te ontwikkelen op het gebied van document management.

Wij komen graag met u in gesprek wat wij voor u kunnen betekenen. Wij doen niets standaard, maar creëren meerwaarde. Wij focussen op uw bedrijf, mensen en processen.

Ons motto is altijd meer-waarde creëren