Informatiemanagement is geen losstaand vakgebied, maar heeft verbindingen met o.a., ICT, de “business”, communicatie, HR en juridische aspecten. Door deze verbindingen in een organisatie te leggen en het belang van “informatie” voor een toegevoegde waarde te erkennen, moet er duidelijkheid komen waar “informatiemanagement” staat in de organisatie.

Wanneer een bedrijf informatiemanagement serieus neemt, kan het de rol krijgen die het verdient en een toegevoegde waarde zijn binnen het bedrijf.

Omdat informatiemanagement nog vaak een “abstract” begrip is bij veel organisaties ontbreekt er een adequate “informatie governance”. Informatie governance moet ervoor zorgen dat er echt verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
In de praktijk zijn we dat beslissingen in het belang van de organisatie, met betrekking tot de informatievoorziening, bij de verkeerde personen liggen.

Zoals we in het model van Cobit 5 zien, moet er een separatie komen van het management (nr. 5).
Dit geeft de informatieprofessionals zelf een verantwoording en bevoegdheid om beslissingen te nemen in het belang van een goede informatievoorziening voor de organisatie. Heel erg belangrijk. Want op deze wijze leg je de verantwoording bij mensen neer die weten waar ze mee bezig zijn.

Een goede Informatie governance zal dus duidelijkheid en verantwoording geven aan professionals die informatie inzetten om (bedrijfs)doelen te bereiken en verbeteren. Dit is een grote stap naar de volwassenheid van informatiemanagement binnen organisaties.

Volwassenheid informatiemanagement

Informatiemanagement kan pas volwassen worden als een bedrijf hier dus serieus mee omgaat en informatiemanagement daadwerkelijk een positie krijgt binnen de organisatie die het verdient.
Deze positie binnen de organisatie moet informatiemanagement afdwingen door de organisatie te overtuigen van de meerwaarde van informatiemanagement.
De (in)directe voordelen zijn vaak niet zichtbaar, maar de feiten leren ons dat slechte informatie en communicatie een van de grootste kostenposten binnen organisaties is.
Er is nog genoeg uitdaging voor ons om informatiemanagement op de kaart te zetten binnen organisaties.