informatiemanagement

Informatiemanagement is een proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening

 Informatiemanagement is het inventariseren van de informatiebehoefte en de wijze waarop een organisatie omgaat met de vertaling naar een (eventueel) technologische oplossing.

Met goed ingericht informatiemanagement kan een bedrijf kosten (en frustraties) besparen. Informatie is in vrijwel elk bedrijf van essentieel belang om de primaire bedrijfsdoelen te ondersteunen of behalen.

Vaak wordt gedacht dat informatiemanagement geregeld wordt vanuit ICT perspectief. Dat is een misverstand want bij goed ingericht informatiemanagement is een informatiemanager opdrachtgever voor ICT. In principe hoeft een informatiemanager geen verstand te hebben van IT.

Het doel is om informatie op de kaart te zetten en te gebruiken als een resource/ asset om de primaire bedrijfsdoelstellingen te kunnen halen.
Informatiemanagement focust zich op “Informatie” en moet communiceerbaar, actueel, duidelijk zijn. Dit alles om de primaire doelstellingen te kunnen realiseren.

Op strategisch (richten) en tactisch (sturen) niveau gaat het om de strategie en het ontwerpen en plannen van informatievoorzieningen. Op operationeel niveau noemt met het vakgebied “functioneel beheer” en inventariseert en ondersteund men de informatievoorzieningen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Informatiemanagement is een vorm van “changemanagement”. Er komt meer bij kijken dan “alleen” maar een externe partij onder de arm nemen en denken dat “het” goedkomt. Soms is het ook noodzakelijk dat bedrijfsprocessen (duidelijker) beschreven moeten worden voordat er met informatiemanagement kan worden gestart.

Hoe kan het proces : verbetering van uw informatievoorziening uitzien ?

  1. Een analyse van de organisatie. Het is belangrijk dat wij een idee krijgen hoe uw bedrijf en wat de bedrijfscultuur is.
  1. Een analyse van processen, normen, richtlijnen en eisen.
  2. Inventariseren van de informatie behoefte (op elke afdeling en niveau).
  3. Opstellen informatie processen.
  4. Implementatie binnen de organisatie

    Wij komen graag met u in gesprek wat wij voor u kunnen betekenen. Wij doen niets standaard, maar creëren meerwaarde. Wij focussen op uw bedrijf, mensen en processen.

    Ons motto is altijd meer-waarde creëren