Zoals Martijn Buurman spreekt van het “U-model, waarbij de middelste kolom van het 9-vlaksmodel niet voldoende of juist is ingevuld, spreek ik van het L-model.
Het L-model is (net als het U-model) afgeleid van het 9-vlaksmodel (Amsterdam Informatie Model) en komt voor bij projectorganisaties.

Het verschil met het U-model is dat bij het L-model, de gehele ICT kolom is verdwenen. Dat heeft te maken met het feit dat er geen specifiek beleid is vanuit de organisatie met betrekking tot de informatievoorziening voor projecten. Er zijn geen (project) processen voor de IV en ICT kolom. Informatiebehoefte vanuit de projectorganisatie is er natuurlijk wel. Een projectorganisatie zal een specifiek beleid hebben met betrekking tot de informatievoorziening binnen projecten. Dat moet opgesteld worden door de “moeder” organisatie.

In iedere projectorganisatie is er behoefte aan een juiste invulling van de informatievoorziening. Mocht je echter werkzaam zijn als persoon in een projectorganisatie (L-model) waarbij de middelste en rechterkolom niet juist of voldoende zijn ingevuld, dan ben je de figuurlijke “Lul”, of beter gezegd, dan is de organisatie de Lul!

Guido van Herpen

Voor iemand werkzaam op operationeel niveau in de informatievoorziening is het roeien met de riemen die hij/zij heeft. De projectorganisatie leunt sterk op de grote afhankelijkheid van de invulling hiervan.
Het komt ook voor dat er project teamleden worden aangesteld voor diverse taken op het gebied van “informatievoorziening”. Je moet je afvragen of dit de juiste mensen zijn om deze taken in te vullen.

Dat de informatie voorziening ad-hoc gebeurd op uitvoerend niveau tijdens de dynamiek van een project is natuurlijk zeer slecht voor de informatievoorziening. Het is daarom een van de grootste oorzaken van de faalkosten binnen een projectorganisatie.